10 251 510

stat4u
Rok 201410.11.2014 w Teatrze Wielkim w ?odzi odby??a si? XXII Wielka Gala Jazzowa

"Grand Prix Jazz Melomani 2013"


Na Wielkiej Gali wyst?pili: Enrico Rava, Maxos, Giovanni Guidi, Milo Kurtis, Adam Rozmann 


- Gal? poprowadzi??a Gra??yna Torbicka -


 

In 10.11.2014 in the Big Theater in ?ód?? took place XXII The Great Gala of Jazz

"Grand Prix Jazz Melomani 2013" starring

 

Occur during the Gala: Enrico Rava, Maxos, Giovanni Guidi, Milo Kurtis, Adam Rozmann

 

- Led the Gala by Gra??yna Torbicka -