10 251 514

stat4u
Rok 2016 

 

10.06.2016 w Teatrze Wielkim w ?odzi odby??a si? XXIV Wielka Gala Jazzowa

"Grand Prix Jazz Melomani 2015"


Na Wielkiej Gali wyst?pili:

Rozdarty Po??czoch, Wojciech Myrczek, Atom String Quartet, Lars Danielsson & Ceacilie Norby

 

- Gal? poprowadzi?? Robert Gonera - 

 

In 10.06.2016 in the Big Theater in ?ód?? took place

XXIV The Great Gala of Jazz

"Grand Prix Jazz Melomani 2015" starring

 

Occur during the Gala:

Rozdarty Po??czoch, Wojciech Myrczek, Atom String Quartet, Lars Danielsson & Ceacilie Norby

 

- Led the Gala by Robert Gonera -