10 251 435

stat4u
Rok 201723.06.2017 w Teatrze Wielkim w ?odzi odby??a si? XXV Wielka Gala Jazzowa

"Grand Prix Jazz Melomani 2016"


Na Wielkiej Gali wyst?pili:

The Chicago Blues Brothers, Breckenridge - Karolak Connection, Sister in Jazz, Angelika Gaj 

 


- Gal? poprowadzi?? Robert Gonera -  
 

 

  On 23.06.2017 in the Big Theater in ?ód?? took place

XXV The Great Gala of Jazz

"Grand Prix Jazz Melomani 2016"

 

Occur during the Gala:

The Chicago Blues Brothers, Breckenridge - Karolak Connection, Sister in Jazz, Angelika Gaj

 

- Led the Gala by Robert Gonera -