10 251 642

stat4u
Rok 201822.06.2018 w Teatrze Wielkim w ?odzi odby??a si? si? XXVI Wielka Gala Jazzowa

"Grand Prix Jazz Melomani 2017"

 

Na Wielkiej Gali wyst?pili:

Ole?? Brothers
Four Duets Pro! (Krzesimir D?bski, Krzysztof ??ciera??ski, Marcin Krzy??anowski, Tadeusz Sudnik)
Chico Freeman Trio (Chico Freeman, Heiri Kaenzig, Rato Weber)
Krzysztof Kobyli??ski Pearls i go??? specjalny Erik Truffaz

 


- Gal? poprowadzili Joanna Racewicz i Robert Gonera -  
 

 

  On 22.06.2018 in the Big Theater in ?ód?? took place

XXVI The Great Gala of Jazz

"Grand Prix Jazz Melomani 2017"

 

Led the Gala by:

Ole?? Brothers
Four Duets Pro! (Krzesimir D?bski, Krzysztof ??ciera??ski, Marcin Krzy??anowski, Tadeusz Sudnik)
Chico Freeman Trio (Chico Freeman, Heiri Kaenzig, Rato Weber)
Krzysztof Kobyli??ski Pearls i go??? specjalny Erik Truffaz

- Led the Gala by Joanna Racewicz and Robert Gonera -