10 251 519

stat4u

Uprzejmie informujemy, ??e stowarzyszenie w 2019 roku otrzyma??o darowizn? pieni???n? w kwocie 17000 PLN a darczy??c? by??:

 

TKM Projekt Sp. z o. o.

ul.Paw??owicka 79, 51-250 Wroc??aw
NIP 895-17-47-843 KRS 0000205284

Serdecznie dzi?kujemy! 

12.10.2019 w Teatrze Wielkim w ?odzi odby??a si? XXVII Wielka Gala Jazzowa

"Grand Prix Jazz Melomani 2018"

 

Na Wielkiej Gali wyst?pili:

Philip Catherine
Peter Lipa
AMC TRIO
Boogie Boys

 


- Gal? prowadzili Olga Larsso i Robert Gonera - 

  

 

 

On 12.10.2019 in the Big Theater in ?ód?? took place

XXVII The Great Gala of Jazz

"Grand Prix Jazz Melomani 2018"

 

Led the Gala by:

Philip Catherine
Peter Lipa
AMC TRIO

Boogie Boys


- Led the Gala by Olga Larsso and Robert Gonera - 

 

  

Grand Prix of Europe

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

NAGRODY