10 251 428

stat4u
Rok 201227.10.2012 w Teatrze Muzycznym w ?odzi odby??a si? XX Wielka Gala "Enea Grand Prix Jazz Melomani 2011" wyst?pili:

Billy Cobham Band, 50 lat -  Jazz Band Ball Orchestra go??cinnie Joyce Lyle oraz Krzesimir D?bski

Gal? poprowadzi?? Tomasz Kamel


 

In ??????27/10/2012 in the Music Theater in ?ód?? took place XX The Great Gala "Enea Grand Prix Jazz Melomani 2011" starring:

Billy Cobham Band, 50 years - Jazz Band Ball Orchestra hospitably occurf Joyce Lyle and Krzesimir D?bski

Led the Gala by Tomasz Kamel